Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2024 r
Data wejścia w życie: 17 kwietnia 2024 r

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje politykę Custom Group sp. z oo z o.o., Podmiejska 95, Śląskie 44-207, Polska, e-mail: , telefon: +48 32 4944105 w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych, które zbieramy podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej ( https://krowkizlogo.pl ). (Serwis”). Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie uzyskuj dostępu do Usługi ani nie korzystaj z niej.

Możemy modyfikować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Usłudze. Zmieniona Polityka zacznie obowiązywać po 180 dniach od opublikowania zmienionej Polityki w Usłudze, a dalszy dostęp do Usługi lub korzystanie z niej po tym czasie będzie równoznaczne z akceptacją zmienionej Polityki prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

Informacje, które zbieramy: Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe o Tobie:

 • Nazwa
 • E-mail
 • Telefon
 • Informacje o płatności

Jak zbieramy Twoje dane:

Gromadzimy/otrzymujemy informacje o Tobie w następujący sposób:

 • Kiedy użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny lub w inny sposób przekazuje dane osobowe
 • Interakcja ze stroną internetową
 • Ze źródeł publicznych

Jak wykorzystujemy Twoje dane:

Informacje, które o Tobie zbieramy, będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • Marketing/promocja
 • Tworzenie konta użytkownika
 • Przetwarzanie płatności
 • Wsparcie Informacje administracyjne
 • Zarządzanie kontem użytkownika

Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane w jakimkolwiek innym celu, poprosimy Cię o zgodę i użyjemy Twoje dane wyłącznie po otrzymaniu Twojej zgody i wówczas wyłącznie w celach, na które wyrażasz zgodę, chyba że prawo wymaga od nas inaczej.

Jak udostępniamy Twoje dane:

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych żadnej stronie trzeciej bez uzyskania Twojej zgody, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej:

 • Usługi reklamowe
 • Analityka
 • Usługi odzyskiwania płatności

Wymagamy, aby takie strony trzecie wykorzystywały dane osobowe, które im przekazujemy, wyłącznie w celach celu, dla którego zostały przekazane, i nieprzechowywania ich dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia tego celu. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w następujących celach: (1) w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, przepisami, nakazem sądowym lub innym procesem prawnym; (2) w celu egzekwowania umów z nami, w tym niniejszej Polityki prywatności; lub (3) w celu ustosunkowania się do twierdzeń, że korzystanie przez Ciebie z Serwisu narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich. Jeśli Usługa lub nasza firma zostanie połączona lub przejęta z inną firmą, Twoje dane staną się jednym z aktywów, które zostaną przekazane nowemu właścicielowi.

Przechowywanie Twoich danych:

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe u nas przez 90 dni do 2 lat po zamknięciu konta przez użytkowników lub tak długo, jak będzie to potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, jak opisano szczegółowo w niniejszej Polityce prywatności. Może zaistnieć potrzeba przechowywania niektórych informacji przez dłuższe okresy, np. prowadzenia dokumentacji/raportowania zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych uzasadnionych powodów, takich jak egzekwowanie praw, zapobieganie oszustwom itp. Pozostałe informacje anonimowe i informacje zbiorcze, z których żadna nie umożliwia identyfikacji użytkownika (bezpośrednio lub pośrednio) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

Twoje prawa:

W zależności od obowiązującego prawa możesz mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, poproszenia nas o udostępnienie (port ) swoje dane osobowe innemu podmiotowi, cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych, prawo wniesienia skargi do organu ustawowego oraz inne uprawnienia, jakie mogą mieć zastosowanie na mocy obowiązujących przepisów prawa. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres . Odpowiemy na Twoją prośbę zgodnie z obowiązującym prawem. Pamiętaj, że jeśli nie zezwolisz nam na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, możesz nie mieć dostępu do usług, dla których poszukiwano Twoich informacji, lub z nich korzystać.

Pliki cookie itp.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak z nich korzystamy i o Twoich wyborach w związku z technologiami śledzenia, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Bezpieczeństwo:

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne i zastosujemy rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieuprawnionej zmianie Twoich informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednakże, biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, w związku z czym nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz i robisz to na własne ryzyko.

Linki do stron trzecich i wykorzystanie Twoich informacji:

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy polityki prywatności ani innych praktyk stron trzecich, w tym stron trzecich obsługujących jakąkolwiek witrynę internetową lub usługę, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem łącza w Usłudze. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Skargi / Inspektor ochrony danych:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które są u nas dostępne, możesz wysłać wiadomość e-mail do naszego specjalisty ds. skarg pod adresem Anna Miszczuk, Custom Group sp. z o.o., Podmiejska 95, e-mail:

Rozpatrzymy Twoje wątpliwości zgodnie z obowiązującym prawem.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Custom Group sp. z o. o., ul. Podmiejska 95, 44-207 Rybnik, z którego serwisu korzystasz.